Regulamin terapeutycznych zajęć:

 1. Po uprzedzeniu i wyrażeniu zgody rodziców/ opiekunów zajęcia mogą odbywać się poza terenem Kliniki.
 2. Czas trwania zajęć określony jest przed ich rozpoczęciem przez prowadzącego zajęcia. Może zostać zmieniony w trakcie trwania zajęć w przypadkach uzasadnionych przez prowadzącego.
  Czas trwania zajęć:

  • zajęcia grupowe na kucach – 60 minut
  • zajęcia indywidualne: 45min
 3. Zajęcia obejmują: jazdę konną, oporządzenie konia przed i/lub po jeździe konnej, kucykoterapie sensoryczną.
 4. Koszt zajęć jeździeckich określony został w cenniku.
 5. W przypadku nieobecności na opłaconych zajęciach istnieje możliwość ich odrobienia w bieżącym roku szkolnym pod warunkiem poinformowania o planowanej nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia.
 6. Zajęcia nieodwołane przez uczestnika minimum jeden dzień wcześniej podlegają normalnej opłacie.
 7. Na odrabianie zajęć należy zapisać się u terapeuty.
 8. W przypadku odwołania zajęć przez organizatora jest on zobowiązany do zorganizowania zajęć odróbkowych w terminie dogodnym dla obu stron.
 9. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie przed zajęciami zgody na udział w zajęciach podpisanej przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych.
 10. Uczestnik zajęć musi posiadać odpowiedni strój na zajęciach:
  • Wygodne, bezszwowe po wewnętrznej stronie spodnie/dresy,
  • Pełne, sztywne obuwie
  • Związane włosy
  • Odpowiednio dopasowany kask jeździecki – można wypożyczyć bezpłatnie w stajni
 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do noszenia zapiętego i dopasowanego kasku oraz spiętych włosów podczas całych zajęć (także prowadzenia, czyszczenia i siodłania konia).
 12. O doborze konia/kuca decyduje prowadzący zajęcia.

Regulamin Kliniki Małego Kucyka

Zostałem poinformowany przez organizatora zajęć, że jeździectwo jest sportem wysokiego ryzyka i może prowadzić do kontuzji i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Oświadczam również, że instruktor zalecił mi posiadanie ubezpieczenia NNW (od sportów wysokiego ryzyka).
……………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Zajęć Kliniki oraz akceptuje ich treść.
……………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka przez Klinikę Małego Kucyka dla celów niezbędnych do realizacji zajęć oraz wykonania usług.
………………………………..
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przy publikacji zdjęć z zajęć w mediach społecznościowych oraz stronach www administrowanych przez Klinikę.
……………………………..
Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o administratorze danych osobowych oraz prawach osób, których dane są przetwarzane. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Klinikę Małego Kucyka z siedzibą w Suchym Lesie. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

 1. Mów spokojnie- krzyku kucyk może się przestraszyć.
 2. Podchodź do konia od głowy –kucyk może kopnąć.
 3. Chodź powoli- kucyk może się bać Twojego biegania.
 4. Słuchaj Pani.
 5. Jeśli masz pytania – pytaj.